Hoe de HR-afdeling training en ontwikkeling kan bevorderen met medewerkersfeedback

Guido Heezen

Een strategie voor medewerkersfeedback biedt HR-afdelingen een waardevolle kans om te achterhalen in hoeverre medewerkers van mening zijn dat ze goed voorbereid zijn en over de juiste vaardigheden beschikken om hun werk te verrichten. Bovendien biedt dit het management de mogelijkheid om een totaalbeeld te krijgen van welke vaardigheden en bekwaamheden hun medewerkers nog moeten aanscherpen. Dat is met name relevant voor organisaties die een grote transformatie ondergaan, zoals een digitaliseringsproces of bedrijfsfusie. Beide kunnen een effect hebben op de rollen en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Hoe de HR-afdeling training en ontwikkeling kan bevorderen met medewerkersfeedback

Effectory is een leider op het gebied van medewerkersbevlogenheid en biedt internationale organisaties de nodige tools en strategieën om elk aspect van de employee experience te verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling is een onmisbaar onderdeel van de employee experience, want het stelt mensen in staat om te groeien in hun rol en om hogerop te komen in de organisatie. Effectory biedt organisaties de mogelijkheid om waardevolle inzichten te krijgen in hun teams, afzonderlijke medewerkers, om verbeterpunten te identificeren en om de productiviteit en het personeelsbehoud te verhogen. 

In dit artikel leggen we uit wat vaardigheden en bekwaamheden eigenlijk zijn en waarom medewerkersfeedback zo belangrijk is om succesvolle initiatieven voor training en ontwikkeling te implementeren.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Wat zijn vaardigheden en bekwaamheden? 

Wat zijn vaardigheden? En wat is bekwaamheid? Laten we eerst toelichten wat we onder deze begrippen verstaan. 

 • Een vaardigheid is iets wat je door oefening, training of studeren hebt geleerd. Dan kun je denken aan een specifiek vermogen om iets te doen, zoals werken met bepaalde software of hardware, waarmee een persoon zijn of haar functie kan verrichten. Kort gezegd zijn vaardigheden wat een medewerker kan. De persoon brengt diezelfde vaardigheden met zich mee in elke functie en bij elke organisatie waar hij of zij aan het werk gaat.  
 • Bekwaamheid verwijst naar de manier waarop je iets in de praktijk kunt toepassen. Dit is lastiger in woorden te vatten: het gaat om een combinatie van denkwijzen, handelwijzen en wijzen van communiceren waarmee een persoon een specifiek probleem kan oplossen, anderen kan motiveren of effectief kan omgaan met stressvolle situaties. Annee Bayeux, Chief Learning Strategist bij Degreed, omschrijft het als volgt: “Bekwaamheden zeggen vaak iets over de lange termijn en wat iemand wil bereiken.” Bekwaamheden geven aan hoe een medewerker zijn of haar werk verricht. Volgens HRSG geldt ‘vaardigheden + kennis + vermogen = bekwaamheden’. 

Als je dus nieuwe medewerkers aanneemt of huidige medewerkers beoordeelt, is het belangrijk om te kijken naar zowel de vaardigheden als de bekwaamheden om zeker te weten dat je de juiste persoon voor een bepaalde functie hebt. 

De vaardigheden en bekwaamheden van medewerkers verbeteren 

De meest effectieve manier om de vaardigheden en bekwaamheden van een medewerker te bevorderen is door de juiste trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Effectieve training of het juiste ontwikkelingsprogramma kan je medewerkers helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen, kennis op te doen, prestaties te verbeteren en bij te dragen aan de groei en winstgevendheid van de organisatie.  

Training en ontwikkeling vormen een cruciaal onderdeel van het succes van je organisatie, aangezien je je medewerkers hiermee kunt helpen om hun vaardigheden en bekwaamheden verder te ontwikkelen. Dat zal de bedrijfsresultaten uiteindelijk ook ten goede komen. Er zijn verschillende tools en methoden om de vaardigheden en bekwaamheden van medewerkers te verbeteren, zoals het volgen van opleidingen, online cursussen, leer-werktrajecten, mentorprogramma’s, volwassenenonderwijs en nog veel meer.  

Wat zijn de voordelen van training en ontwikkeling? 

Training en ontwikkeling van medewerkers is cruciaal voor elke organisatie. In de kenniseconomie van tegenwoordig lopen organisaties die niet investeren in het trainen van medewerkers binnen de kortste keren achter op hun concurrentie. Het is belangrijk om medewerkers op de hoogte te houden van innovaties binnen hun omgeving en ze nieuwe vaardigheden te leren waarmee ze hun werk efficiënter kunnen doen.  

Volgens de Association for Talent Development (ATD), een non-profitorganisatie in de Verenigde Staten, boeken organisaties die hun medewerkers een uitgebreid trainingsprogramma bieden maar liefst 218% hogere inkomsten per medewerker dan organisaties zonder zo’n programma. Dit resulteert in een 24% hogere winstmarge.  

Met training en ontwikkeling help je je medewerkers overigens niet alleen om hun werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Je profiteert ook van de volgende voordelen: 

 • Betere groeikansen voor medewerkers binnen de organisatie 
 • Betere prestaties als gevolg van betere persoonlijke vaardigheden 
 • Groter personeelsbehoud
 • Lager personeelsverloop 
 • Hogere productiviteit 
 • Hogere werktevredenheid 
 • Meer innovatie en creativiteit binnen teams 

Helaas is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel op het gebied van training en ontwikkeling voor personeel. Uit een studie van Capgemini Consulting blijkt dat slechts één op de tien volwassenen naar eigen zeggen over de ‘nodige computer- en internetvaardigheden’ beschikt om de digitale tools voor hun dagelijkse werkzaamheden te gebruiken.

Bestrijd de risico’s voor succesvolle digitalisering

Ontdek wereldwijde inzichten in het bestrijden van risico’s voor succesvolle digitalisering.

Download

Wat houdt training en ontwikkeling in? 

Het trainen van medewerkers is een georganiseerde inspanning om de kennis en vaardigheden van medewerkers uit te breiden aan de hand van informatie, ervaring of instructies. Deze training kan op verschillende manieren gegeven worden, bijvoorbeeld met functiegerichte coaching, klassikale lessen of zelfstudie.  

 • Formele trainingen omvatten geplande leeractiviteiten die plaatsvinden in een klaslokaal of online omgeving waarbij een instructeur informatie deelt door middel van digitale presentaties of andere leermiddelen.  
 • Informele trainingen zijn vergelijkbaar met formele trainingen, maar in dit geval vindt het leermoment niet plaats in een klaslokaal of online omgeving en is er geen instructeur bij betrokken. Voorbeelden van informele training zijn mentorprogramma’s, online cursussen die medewerkers op hun eigen tempo kunnen volgen, deelname aan vakbeurzen of het lezen van vakliteratuur. 

Welke vorm van training wordt toegepast, is afhankelijk van wie getraind moet worden, de aard en omvang van de organisatie en welke vaardigheden er vereist zijn voor een goed resultaat. 

Ontwikkeling heeft aan de andere kant betrekking op het verbeteren van persoonlijke of professionele bekwaamheden en omvat zowel training en beroepservaring.  

Medewerkersfeedback gebruiken om te achterhalen welke vaardigheden en bekwaamheden jouw medewerkers nodig hebben 

Bij medewerkersfeedback gaat het erom dat je luistert naar je medewerkers en hun ervaringen en expertise toepast om de organisatie te laten groeien. Een organisatie die openstaat voor medewerkersfeedback, kweekt een cultuur van communicatie, samenwerking en bevlogenheid. Medewerkersfeedback helpt organisaties om de behoeften, wensen, zorgen en doelen van hun medewerkers in kaart brengen. Zo kunnen ze deze behoeften en wensen in kaart brengen terwijl medewerkers onderdeel zijn van de organisatie en kunnen ze beslissers bewustmaken van wat hun medewerkers belangrijk vinden op de werkplek. 

Als je wilt dat je medewerkers hun vaardigheden verder ontwikkelen, moet je inzicht hebben in hun verwachtingen, een manier hebben om de voortgang te volgen en voortdurend ondersteuning bieden. Hieronder volgen verschillende best practices waar je aan kunt denken bij het inrichten van de training en ontwikkeling van je medewerkers.  

 1. Ga het gesprek aan. Creëer een omgeving waarin medewerkers zich prettig genoeg voelen om hun ideeën over mogelijke training en ontwikkeling te delen. 
 1. Identificeer welke vaardigheden aangescherpt moeten worden. Voordat je training of ontwikkeling aanbiedt, is het belangrijk dat je inzicht krijgt in welke vaardigheden je nu daadwerkelijk moet verbeteren.  
 1. Breng de trainingsmogelijkheden in kaart. Er zijn verschillende soorten trainingen mogelijk, afhankelijk van de omvang en het budget van de organisatie. Dat kan van alles zijn, van een online cursus tot een formele opleiding of studie. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus het is belangrijk dat je inzicht krijgt in welke middelen er beschikbaar zijn voordat je investeert in opleidingen of trainingsprogramma’s.  
 1. Houd voortgang bij. Ten slotte is het van cruciaal belang dat het resultaat van de trainingen wordt bijgehouden, zodat je ze kunt evalueren en waar nodig kunt bijsturen. Sommige medewerkers hebben misschien meer of minder tijd nodig voor een bepaalde training of hebben een ander niveau of andere soort ondersteuning nodig om resultaten te boeken. Wees flexibel en pas de trainingsmogelijkheden aan om je medewerkers te helpen hun doelen te behalen. Wees ook bereid om medewerkersfeedback daadwerkelijk toe te passen in de praktijk! 

Maar hoe kun je nu achterhalen welke vaardigheden en bekwaamheden verbeterd kunnen worden? Het is belangrijk dat je je medewerkers de juiste vragen stelt om inzicht te krijgen in wat ze nodig hebben om te kunnen blijven groeien. Begin door ze te vragen tegen welke uitdagingen ze vaak aanlopen. 

 Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het verkeerd begrijpen van bepaalde instructies, het niet tijdig kunnen voltooien van bepaalde taken of moeite hebben met de technische software die ze nodig hebben. Met het Effectory-platform voor medewerkersfeedback kunnen organisaties surveys houden onder hun medewerkers en inzicht krijgen in hoe goed zij naar eigen zeggen getraind zijn voor hun takenpakket of waar nog aan gewerkt moet worden.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen