Effectiviteit

Hoe de HR-afdeling training en ontwikkeling kan bevorderen met medewerkersfeedback

Een luisterstrategie voor medewerkers biedt HR de mogelijkheid om opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden vast te stellen die medewerkers verbeteren.

Guido Heezen

Geloven in je eigen kunnen

Als je weet dat je goed bent in je werk, kun je de wereld aan. Maar om echt te woekeren met je talenten, moet je genoeg ruimte krijgen.

Guido Heezen

Wat is rolduidelijkheid?

Rolduidelijkheid in een organisatie is een belangrijke beïnvloeder van productiviteit, effectiviteit en efficiëntie binnen uw organisatie.

Guido Heezen

Ieder bedrijf een Denktank voor Duurzaamheid!

Afgelopen 10 oktober was de internationale Dag van de Duurzaamheid om meer aandacht te vestigen op het belang ervan. Lees meer over het idee van de Denktank!

Marlies Pellikaan

Wat levert medewerkersfeedback eigenlijk op?

Wat levert medewerkersfeedback eigenlijk op? In dit artikel staan we stil bij deze vraag.

Kevin Konings

Hoe neem je besluiten in een zelfsturende organisatie?

Met de juiste besluitvormingsstructuur zijn zelfsturende organisaties minstens zo effectief als traditionele organisaties. Maar hoe ziet deze structuur eruit?

Don Griffioen

Waarom de ‘kaasschaafmethode’ binnen het facilitaire werkveld niet meer werkt

Hoe ga je als facilitaire afdeling om met besparingsacties terwijl er tevens meer toegevoegde waarde en een hogere kwaliteit van dienstverlening wordt verwacht?

Lea Visser

Wat is effectiviteit?

Wat is voor uw organisatie belangrijk op het gebied van effectiviteit? Waar moet u extra aandacht aan besteden om uw organisatie effectiviteit te kunnen vergrot

Hoe gaan we efficiënter werken?

De basis voor efficiënt werken ligt in de samenwerking: de samenwerking tussen medewerkers, tussen management en medewerkers en tussen afdelingen.

Suzanne Mancini