Wat levert medewerkersfeedback eigenlijk op?

Kevin Konings

Als HR-professional ben je op verschillende manieren bezig met feedback van je medewerkers. Je vraagt om feedback tijdens een in- of uitstroomonderzoek, een cultuuronderzoek en een medewerkersonderzoek. Dat feedback waardevol is en dat hier geld voor vrij moet worden gemaakt is voor jou duidelijk. Maar hoe overtuig je (de rest van) het MT?

Wat levert medewerkersfeedback eigenlijk op?

Medewerkersfeedback wat is dat?

Vaak wordt er bij medewerkersfeedback gedacht aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek; het traditionele ‘MTO’. Een onderzoek naar tevredenheid dus. Hiervan mag je je inderdaad afvragen of dit anno 2016 nog een investering rechtvaardigt.

De return on investment van medewerkersfeedback & -betrokkenheid: een succesverhaal

Sterker nog, tevreden medewerkers zijn niet per definitie van toegevoegde waarde voor een organisatie. Een tevreden medewerker kan de hele dag koffie drinken met andere tevreden medewerkers, zonder werk te verzetten. Misschien een flauw voorbeeld, maar het idee is duidelijk: deze medewerkers kosten een organisatie heel wat geld. Gelukkig gaat medewerkersfeedback verder dan enkel tevredenheid. Het maakt bijvoorbeeld de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie inzichtelijk, en draagt suggesties aan om dit te bevorderen.

Kostenbesparing door medewerkersfeedback

Maar wat levert medewerkersfeedback daadwerkelijk op? We bekijken dit aan de hand van een aantal factoren.

  • Bevlogenheid heeft een direct verband met productiviteit. Een bevlogen medewerker vertoont minder uitstelgedrag en is hierdoor productiever.
  • In organisaties met veel bevlogen medewerkers is het verloop lager. Dit betekent dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in het werven, inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers.
  • Organisaties met veel bevlogen medewerkers hebben minder verzuim. Dit komt doordat een bevlogen medewerker zich energieker voelt en met meer plezier zijn werk doet. Het gemiddelde verzuimpercentage bij een organisatie van 500 medewerkers ligt op 5.5%*. Wanneer je dit terugdringt met 1% levert dit een kostenbesparing op van ruim €285.000. Het scheelt je namelijk in vervangingskosten, productieverlies en de verzuimbegeleiding.    

*CBS.

Meer dan geld alleen

Uiteraard is het vragen van medewerkersfeedback niet alleen een kwestie van geld. Sommige zaken laten zich nu eenmaal lastiger in euro’s uitdrukken. Zo geven veel medewerkers aan dat zij zich (eindelijk) serieus genomen voelen na het onderzoek. Waarom? Omdat ze hun mening kunnen geven. 

De aanwezigheid van veel betrokken en bevlogen medewerkers binnen je organisatie heeft nog een voordeel: de kwaliteit van het werk gaat omhoog. Werken met plezier gaat nu eenmaal beter! Ook zetten bevlogen medewerkers net dat stapje extra voor de klant en organisatie.

Total Economic Impact™ Of Employee Listening

Wat zijn de opbrengsten voor jouw organisatie als je investeert in het luisteren naar medewerkers? Lees het rapport van Forrester in opdracht van Effectory.

Download

Kies het juiste instrument

Het inwinnen van feedback bij medewerkers levert je organisatie dus veel op. Medewerkersfeedback geeft je een beeld van de werkbeleving binnen de organisatie en reikt verbetersuggesties vanuit de praktijk aan. Je komt erachter waar medewerkers energie van krijgen en wat hen energie kost. Waar zij gemotiveerd van raken, net dat stapje extra door zetten en waardoor zij juist het plezier in hun werk verliezen. Op basis van deze informatie stel je verbeterplannen op, zodat medewerkers beter in staat zijn hun werk te doen. Zij kunnen nu efficiënter, productiever en met meer energie hun taken vervullen. Ze gaan meer bevlogen en betrokken aan het werk.

Wel is het zaak om het juiste feedbackinstrument te kiezen. Effectory brengt op tal van manieren feedback van medewerkers in kaart. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van pulse surveys, modern medewerkersonderzoek, themaonderzoeken en allerlei andere instrumenten.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen