Professionalisering: Hoe creëer je een feedback cultuur in het voortgezet onderwijs?

Hadewych van Middelaar

Een open feedback cultuur is essentieel om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. Dat blijkt uit een workshop over professionalisering voor medewerkers uit het voortgezet onderwijs, gefaciliteerd door Kwaliteitscholen en Effectory. Bestuurders, HR medewerkers, teammanagers en docenten spraken deze middag open over professionalisering, de wij-zij cultuur, werkdruk, feedback, ontwikkelingsmogelijkheden en waardering.

Professionalisering in het voortgezet onderwijs: Hoe creëer je een feedback cultuur?

Hoe geef je feedback?

Het VO medewerkersonderzoek bevestigt dat men het spannend vindt elkaar feedback te geven. Feedback aan directe collega’s scoort binnen het VO een 6,5 ten opzichte van een 7,2 Nederlands gemiddelde. Een van de workshopdeelnemers vertelt: ‘Na een reorganisatie mochten wij teamleiders feedback geven. Niemand durfde: men voelde zich niet veilig genoeg, er was geen vertrouwen. Ook voelt men niet altijd de ruimte om feedback te geven. En de machtspositie speelt mee, dit versterkt de wij-zij cultuur. De docenten versus het OOP, teamleiders en directie.’

Gratis e-book: de kracht van feedback

Werkdruk en persoonlijke ontwikkeling

Het onderwijzend personeel weet niet hoe ze tijd kan maken voor haar persoonlijke ontwikkeling. De werkdruk is immers hoog (45,6% van de medewerkers ervaart een goede werkdruk t.o.v. 63,3% bij andere organisaties in Nederland). Ook wordt men weinig gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. (5,9 in het VO t.o.v. 6,4 Nederlands gemiddelde). Toch verrast een van de deelnemers de groep met zijn visie: ‘Men is niet gewend om gebruik te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden. Docenten denken soms dat het teveel tijd kost. Maar de docenten die er bij ons wel tijd voor maken, krijgen er juist veel energie van.’

Workshop Professionalisering in het Voortgezet Onderwijs_2

Betrokken en bevlogen medewerkers

Ondanks dit alles zijn de VO medewerkers boven gemiddeld betrokken bij hun school en bevlogen in hun werk. Met een 7,6 scoort het VO zelfs hoger op betrokkenheid in vergelijking met onderwijs algemeen (7,5) en het Nederlands gemiddelde (7,4). De medewerkers vinden dat ze goed bij hun school passen, willen graag bij hun school blijven werken en staan achter de doelstellingen (VO 7,4 ten opzichte van 7,1 Nederlands gemiddelde). Daarnaast zijn de VO medewerkers erg trots op hun werk.

Handvatten voor een professionele omgeving

Om feedback tussen de functiegroepen te stimuleren, heeft een deelnemer de tip elkaar vaker een schouderklopje te geven: ‘Als je vaker waardering uitspreekt naar elkaar, kun je ook beter omgaan met tips of verbeterpunten van je collega’s. Zo creëer je een cultuur waarin elkaar feedback geven vanzelfsprekend wordt.’  Timon Visser (consultant bij Effectory) deelde zes tips voor het nastreven van een professionele omgeving:

  1. Duidelijke (maatschappelijke) richting, heldere kaders
  2. Het onderwijs op één
  3. Mensgericht leiderschap
  4. Verantwoordelijkheid en informatie laag in de organisatie
  5. Aanspreek- en afspreekcultuur
  6. Voortdurende vakinhoudelijke en professionele ontwikkeling

Geïnspireerd door prikkelende stellingen uit het wereldcafé praten de workshopdeelnemers na bij de borrel. ‘Kunnen we zonder regels werken als er duidelijke kaders zijn?’ En: ‘Kunnen we werken in zelfsturende teams als er een duidelijk gezamenlijk doel is?’ Stof tot nadenken in ieder geval. Wij begroeten je graag op de volgende VO dag!

Medewerkersonderzoek in het voortgezet onderwijs

Effectory en Kwaliteitscholen voeren o.a. medewerkersonderzoeken uit in het (voortgezet) onderwijs. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met ons voorlichtingsteam: 020 3050102.

Benieuwd naar de werkbeleving binnen het voortgezet onderwijs?

Vraag dan het gratis whitepaper aan. In het whitepaper lees je de opvallendste bevindingen uit medewerkersonderzoek van Effectory en Kwaliteitscholen.

Vraag gratis het whitepaper ‘Werkbeleving in het voortgezet onderwijs’ aan