Wat is het effect van een betrokken directie? [video]

Annette Capelle

Uit ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015’ blijkt dat een directie die betrokken is bij wat er leeft in de organisatie en op de werkvloer van grote invloed is op de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers.

Invloed op bevlogenheid en betrokkenheid

Medewerkers die de stelling ‘de directie weet wat er speelt op de werkvloer’ negatief tot neutraal beoordelen, scoren gemiddeld een 6,7 op betrokkenheid bij hun organisatie. Medewerkers die de stelling positief beoordelen scoren gemiddeld een 8,4. Eenzelfde link is zichtbaar bij bevlogenheid (6,1 versus 7,3), tevredenheid (6,9 versus 8,2) en beoordeling van de organisatie als geheel (6,3 versus 7,8). In organisaties waar de directie positief beoordeeld wordt, scoren de medewerkers op alle gebieden hoger.

het effect van een betrokken directie

Bron: Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015

Voorbeeldfunctie directie

Het is dus van groot belang dat een organisatie een inspirerende directie heeft die – waar ze ook rondloopt – uitdraagt en uitstraalt waar de organisatie voor staat. Dat betekent dat voorbeeldgedrag wordt getoond, de directie toegankelijk is, oprechte interesse heeft en zich ook echt onder de mensen begeeft. Sommige leiders zien we af en toe zelfs meedraaien in de organisatie. Deze leiders maken zich onsterfelijk, ook omdat dit snel rondzingt binnen de organisatie. Het geeft medewerkers binnen de organisatie een enorme rugwind. Binnen veel organisaties (en directies) worden de kansen die dit biedt nog onderschat.

Hoe kunnen organisatie duurzaam succesvol zijn?