Kwaliteit stafafdelingen

De P&O dienst van Stichting Bartiméus gaat terug naar de oorspronkelijke bedoeling

Wat is de reden van het bestaan van interne dienstverlening? Volgens Ingrid de Bruijn, HR adviseur bij Stichting Bartiméus, wordt deze vraag niet vaak genoeg...

Tineke Druijf

Interne dienstverlening verbeteren: Kies uw doelen zorgvuldig

Er heerst een grote misvatting over het verbeteren van interne dienstverlening. Veel organisaties werken hard aan verbetering met wisselend resultaat. Zij...

Don Griffioen

Klantgerichte stafafdelingen

Binnen veel gemeenten bestaat er een kloof tussen de verwachtingen van interne klanten en wat stafmedewerkers kunnen waarmaken.

Effectory

De prestaties van de facilitaire dienst in kaart

Breng de prestaties van de facilitaire dienst in kaart en ontdek hoe tevreden de interne klanten zijn!

Effectory

Kwaliteit van stafafdelingen

Op basis van de verkregen resultaten kunnen afdelingen van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan. Het kan gaan om producten of interne samenwerking.

Effectory

Projectevaluatie

Het intern klantenonderzoek is een geschikt instrument om interne projecten te evalueren. Hiermee kunt u echt de diepte in over één project of afdeling.

Effectory

Voldoen uw interne diensten aan de SLA’s?

Organisaties die werken met Service Level Agreements willen deze graag meetbaar maken. Deze SLA’s worden gebruikt om het serviceniveau van interne diensten...

Kwaliteit interne dienstverlening bij Partou Kinderopvang

We willen investeren in de kwaliteit van onze interne dienstverlening. Deze nulmeting laat zien waar we staan

De toegevoegde waarde van stafafdelingen

Het bestaansrecht van stafafdelingen wordt gevormd door de toegevoegde waarde die ze leveren: zorgen dat de primaire organisatie efficiënt en productief werkt.

Annette Capelle

Getronics HR Shared Service Center

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers hun werk optimaal kunnen doen, wordt het HR-proces gefaciliteerd door HR management in de lijn en het HR Shared Service..

Tineke Druijf