Altijd tevreden en betrokken medewerkers - Droom of werkelijkheid?

Hanne Schlaghecke

Altijd betrokken en tevreden medewerkers lijkt een droom, en voor vele organisaties is het dat ook. Vooral grote organisaties met een complexe organisatiestructuur hebben moeite om alle medewerkers betrokken te houden bij de organisatie. In grote organisaties zijn er veel verschillende afdelingen die ieder hun eigen problemen en belangen hebben. Dit zorgt voor een gefragmenteerde organisatie waarbij het management moeite heeft om de wensen en behoeften van alle medewerkers in kaart te brengen en hierop in te spelen.

Reorganisaties in de zorg

De huidige economische ontwikkelingen maken het nog moeilijker om in te spelen op de behoeften van de medewerkers. Neem de zorgsector, in iedere branche (gehandicaptenzorg, VVT, GGZ, ziekenhuizen, etc.) staan flinke bezuinigingen op stapel. Dit heeft in veel gevallen vergaande gevolgen voor de organisatie en haar medewerkers. Er worden reorganisaties doorgevoerd en er vinden veranderingen plaats die zowel invloed hebben op de medewerker als op de cliënt/patiënt.

Medewerkers moeten meer doen met minder

In veel gevallen leidt dit tot weerstand. De werkdruk neemt toe en het werkplezier vermindert. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de geboden zorg en de cliënt/patiënttevredenheid komt onder druk te staan. Ontevreden cliënten en patiënten kunnen vervolgens een negatief effect hebben op de (financiële) resultaten van de organisatie. Kortom, organisaties staan voor een grote uitdaging om ook in deze roerige tijden medewerkers tevreden en betrokken te houden.

Bevlogenheid in de zorg

Succes in tijden van crisis

De medewerkersonderzoeken van Effectory laten zien dat een aantal organisaties in de zorg wel degelijk in staat zijn om ook in deze tijden tevreden en betrokken medewerkers aan boord te hebben. Belangrijke succesfactoren die we bij deze organisaties terug zien zijn; betrokkenheid vanuit de top, adequate leiderschap en transparante communicatie.

Wat doen deze goed scorende organisaties dan precies? Om antwoord te geven op deze vraag zijn we bij verschillende organisaties in de zorg langs geweest voor een interview. De volgende verhalen geven inzicht in de succesfactoren en werken hopelijk als inspiratie voor u!