De rol van HR in het stimuleren van bevlogenheid - deel 2

Annette Capelle

Hoe kan HR de bevlogenheid van medewerkers stimuleren. In het vorige artikel over dit onderwerp hebben we gekeken welke invloed HR heeft op individueel niveau. Bepaalde onderwerpen blijken direct invloed te hebben op de bevlogenheid van een medewerker. Bijvoorbeeld of de medewerker het gevoel heeft te passen bij de organisatie en zich gewaardeerd voelt. In dit artikel bekijken we hoe HR bevlogenheid kan stimuleren op organisatieniveau. De 8 geheimen komen voort uit een onderzoek naar goed werkgeverschap onder de Beste Werkgevers.

De rol van HR in het stimuleren van bevlogenheid – deel 2

De rol van HR in het stimuleren van bevlogenheid – deel 1

De 8 geheimen vinden hun oorsprong in een onderzoek naar goed werkgeverschap. Hoe kan een organisatie medewerkers in staat stellen om optimaal te presteren en tegelijkertijd ook zelf een succesvolle prestatie neer te zetten? Wat zorgt ervoor dat organisaties een Beste Werkgever zijn en hoe zorgen zij voor bevlogen medewerkers? Aan de hand van het medewerkersonderzoek van Effectory, kunnen verschillende thema’s worden aangewezen die van onmiskenbaar belang zijn voor goed werkgeverschap en bevlogen medewerkers. In een serie van acht video’s worden deze afzonderlijke thema’s belicht (klik op de titel voor de bijbehorende video):

Geheim #1: Aansprekende richting

De richting van het bedrijf, dus waar gaan we voor en waar staan we voor, moet gekoppeld zijn aan de maatschappij waarin de organisatie opereert. Een maatschappelijke bijdrage spreekt medewerkers aan en zorgt ervoor dat zij nog meer bevlogen en enthousiast te werk gaan.

Geheim #2: Een inspirerende directie 

Het tweede punt betreft de rol van de directie, want hoe gedraagt deze zich anders dan bij een andere, gemiddelde organisatie? De directie inspireert door uit te dragen waar de organisatie voor staat én waar de organisatie naartoe wil. Bovendien worden de medewerkers hier actief bij betrokken als de directie echt de werkvloer op gaat.

Geheim #3: Minder bureaucratie, minder regeltjes

Beste Werkgevers sturen aan op basis van vertrouwen in plaats van alleen aan te sturen op controle. Zo min mogelijk bureaucratie en protocollen zorgen ervoor dat medewerkers beter in staat zijn om optimaal te kunnen presteren.

Geheim #4: Het hebben van minder management

Beste Werkgevers zorgen dat de hoeveelheid management wordt teruggedrongen. Stimulerend management stelt medewerkers in staat om zoveel mogelijk ervaring zelf op te doen. In de moderne organisatie zijn het niet alleen de managers die de kar kunnen trekken maar worden ook de medewerkers aangemoedigd om deze rol op zich te nemen.

Geheim #5: Waarderen van specialisten

We zien dat Beste Werkgevers hun medewerkers in de ‘frontlinie’ de waardering en kansen bieden om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. De organisatie in dienst stellen van deze specialisten zorgt voor een grote bevlogenheid bij de mensen die het uiteindelijke werk uitvoeren.

Geheim #6: Sociale innovatie

Hier op volgt de waarde van sociale innovatie. Hoe gaan Beste Werkgevers om met de ideeen en gedachten van de medewerkers over wat er allemaal sneller, soepeler, slimmer, beter en klantgerichter kan? Het inschakelen én gebruik maken van de denkkracht van medewerkers, is een aanzienlijk onderdeel van het succes van deze organisaties. 

Geheim #7: Het delen van informatie

Het zevende punt heeft betrekking op het delen van informatie. In deze organisaties is informatie zoals omzet of cijfers m.b.t. klanttevredenheid transparant en wordt dit met de medewerkers gedeeld. Op deze manier hebben de medewerkers een helder kader waarbinnen zij zichzelf én de organisatie kunnen verbeteren.

Geheim #8: Eerlijk zijn over toegevoegde waarde

Zowel de organisatie als de medewerker heeft er niets aan wanneer een medewerker structureel meer verdient dan de toegevoegde waarde die hij/zij de organisatie oplevert. Het eerlijke gesprek aangaan over toegevoegde waarde, over contributiegericht belonen, zal zeker in een cultuur waarin we nog niet aan gewend zijn, niet eenvoudig zijn.

Hoe HR bevlogenheid van medewerkers kan stimuleren

The 8 secrets to enhancing employee engagement

The 8 secrets of enhancing employee engagementEffectory International heeft onderzoek gedaan naar de beïnvloeders van bevlogenheid en betrokkenheid en de bevindingen samengevat in het rapport ‘The 8 secrets to enhancing employee engagement‘. Het rapport beschrijft wat de rol van HR kan zijn in het vergroten van de bevlogenheid binnen de organisatie.

Download het rapport gratis