Een reorganisatie of cultuurverandering meten

Een reorganisatie of cultuurverandering metenHet succes van reorganisaties of cultuurveranderingen hangt grotendeels af van de wijze waarop uw mensen omgaan met de veranderingen.

Bij vrijwel alle grote veranderingstrajecten worden medewerkersonderzoeken inmiddels gezien als een onmisbare bron van managementinformatie.

Effectory begeleidt vele grootschalige reorganisaties en verandertrajecten door op verschillende momenten van het proces metingen uit te voeren. Voor de verschillende fasen binnen het veranderingsproces zijn aparte vraagmodules en benchmarks beschikbaar.

Medewerkersonderzoek dat verder gaat

Maar het model gaat verder dan dat. U krijgt ook stap-voor-stap te zien hoe uw medewerkers uw organisational performance beïnvloeden. Alle onderliggende elementen als medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid, loyaliteit, verzuimrisico, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en motivatie brengen we precies voor u in beeld.