Een terugblik op de 5 grote HR-onderwerpen van 2021

Marlies Pellikaan

Van innovatieve methoden voor hybride werken tot het bevlogen houden van medewerkers in tijden van verandering: 2021 bracht de nodige uitdagingen met zich meer voor de HR-afdeling en het management. We blikken terug op de onderwerpen die het afgelopen jaar hebben gedomineerd.

Een terugblik op de 5 grote HR-onderwerpen van 2021

Medewerkersbevlogenheid: wat is het en hoe kunnen organisaties het cultiveren?

Effectory is een expert in bevlogenheid sinds het begrip voor het eerst populair werd in de jaren negentig. Door de medewerkersbevlogenheid te versterken, zorgen we dat mensen zich verbonden voelen met hun werk – en niet alleen maar door het loonstrookje aan het eind van de maand. Het gaat er ook om dat ze een gevoel van trots en zingeving ervaren door hun werk.

Bevlogen medewerkers zijn ook vaker een ambassadeur voor hun organisatie. Dit komt doordat ze toegewijd en gemotiveerd zijn om goed te presteren en effectief samen te werken binnen hun team en de organisatie als geheel.

Onze ultieme gids over de vraag wat medewerkersbevlogenheid is, was een van de populairste artikelen van de afgelopen 12 maanden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bevlogenheid een belangrijk onderwerp blijft voor HR en het bedrijfsleven in het algemeen. Want als je organisatie voor schijnbaar onoverkomelijke uitdagingen staat, is het bijzonder waardevol als je medewerkers graag willen meehelpen om iedereen succesvol te maken.

Het concept bevlogenheid is doorlopend in ontwikkeling om gelijke tred te houden met de transformaties in het bedrijfsleven. Het is voor steeds meer organisaties een kwestie van levensbelang dat ze de bevlogenheid van hun medewerkers kunnen monitoren en versterken.

HR is essentieel voor de bedrijfsstrategie

Toen de pandemie toesloeg, wilden organisaties graag weten hoe het ging met hun menselijk kapitaal. Managers moesten manieren zien te vinden om hun teams te volgen terwijl iedereen thuis werkte.

 Door al deze veranderingen kreeg HR een centrale rol bij zakelijke beslissingen. Statistieken die vroeger alleen voor HR belangrijk werden geacht, zijn nu belangrijke inzichten voor de C-suite. Dit loopt uiteen van het bijhouden van eNPS-scores en het peilen van de betrokkenheid en de bevlogenheid tot kwalitatieve feedback van medewerkers over maatregelen die al dan niet effectief zijn.

In onze whitepaper over medewerkersfeedback als onderdeel van een HR-strategie voor groei beschrijven we hoe effectieve HR, gewapend met een uitgebreide feedbackstrategie, een positieve impuls kan geven aan:

  • De employee lifecycle
  • Prestaties en productiviteit
  • Medewerkersbevlogenheid
  • Winstmarges

Effectieve onboarding is belangrijk voor de productiviteit

Onboarding van nieuwe medewerkers is een van de belangrijkste processen die een medewerker zal doormaken. Nieuwe medewerkers maken kennis met hun rol, hun collega’s en de organisatie.

Na een effectief onboardingproces voelen medewerkers dat ze echt deel uitmaken van de organisatie, en dit versterkt hun betrokkenheid bij de bedrijfsdoelstellingen.

De onboarding begint wanneer de organisatie ‘ja’ zegt tegen een kandidaat, en eindigt zodra de nieuwe collega helemaal op stoom is gekomen. Dit proces kan soms wel acht maanden duren. Het is een belangrijk deel van de werkbeleving bij een organisatie. Daarom is het cruciaal dat organisaties een efficiënt, effectief en productief onboardingprogramma hebben.

Dankzij de onboarding-enquête op ons platform heeft Effectory in de loop van de jaren veel kennis opgedaan over alles wat een onboardingproces succesvol maakt. Zoals we eerder dit jaar beschreven, heeft het onboardingproces drie essentiële aspecten:

  • Operationeel
  • Sociaal
  • Strategisch

In veel organisaties is het onboardingproces de afgelopen maanden getransformeerd: het speelt zich steeds vaker af via virtuele of hybride werkprocessen. Daarom moesten er nieuwe soorten operationele en strategische plannen komen, maar vooral het sociale element van de onboarding was een grote uitdaging. De hamvraag is hoe we kunnen zorgen dat nieuwe medewerkers die thuis of hybride werken, zich onderdeel van een team voelen en niet het gevoel krijgen dat ze geïsoleerd zijn?

Een Effectory-enquête onder nieuwe medewerkers is een geweldige manier om informatie uit de eerste hand te krijgen over hoe je onboardingprogramma wordt ervaren.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

De toekomst van werk is al (bijna) gearriveerd

Van verdere digitalisering tot AI en de opkomst van millennials op de werkvloer: ‘de toekomst van werk’ is een van de meest besproken onderwerpen van het jaar.

HR-goeroe Dave Ulrich was eerder dit jaar aanwezig bij de World-class Workplace-prijsuitreikingen om dit onderwerp te bespreken met de Effectory-community. Maar in plaats van uit te weiden over technologische oplossingen of aantrekkelijke marktkansen, vestigde hij de aandacht op het feit dat bevlogen medewerkers een organisatie duurzamer en beter bestand tegen ontwrichting maken.

Hij onderstreepte het belang van menselijk talent in ieder succesverhaal en benadrukte dat een werkgever die door zijn werknemers wordt aangeprezen, er veel beter in slaagt om talent aan te trekken en te behouden.

Ulrich trok een parallel met Effectory’s eigen slogan Listen, Learn, Lead en presenteerde zijn drie belangrijkste pijlers voor succesvolle HR:

  • Believe
  • Become
  • Belong

Voor hem zijn dit de drie thema’s die leiden tot oprechte bevlogenheid binnen een organisatie. Medewerkers willen het gevoel hebben dat hun werk ze verbindt met de waarden waarin ze geloven, dat ze de kans krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen, en dat ze erbij horen, zowel bij hun collega’s als hun leidinggevenden.

Als medewerkers zo bevlogen en betrokken zijn, kunnen organisaties alle toekomstige uitdagingen veel proactiever aanpakken en overwinnen.

Hybride werk is het nieuwe normaal

In onze whitepaper over hybride werken als sleutel tot toekomstig succes leggen we uit welke voordelen je kunt behalen door je mensen vaker zelf hun werkplek te laten bepalen.

Uit onderzoek blijkt dat het verzuim met 41% daalt bij organisaties die een hybride werkmodel omarmen. En een ander onderzoek wijst uit dat maar liefst 90% van de medewerkers die tijdens de pandemie thuis werkten, ook na afloop van de pandemie graag minstens een dag per week hybride wilde blijven werken.

Sommigen vrezen dat thuiswerken de betrokkenheid van medewerkers vermindert of de concentratie aantast. Maar in het onderzoek meldt 73% van de managers dat hun medewerkers even productief of zelfs wat productiever zijn wanneer ze in een hybride model werken in plaats van fulltime op kantoor.

Nu we op de drempel van 2022 te maken krijgen met nieuwe coronavarianten, reisbeperkingen en lockdowns, blijft hybride werken een actueel onderwerp. Leiders en HR-managers kunnen op de hoogte blijven van de druk waarmee hun mensen te maken hebben, door pulse surveys te houden waarmee medewerkers op een flexibele manier doorlopende feedback kunnen geven.

Onze ervaring leert dat organisaties die naar hun medewerkers luisteren, veel toekomstbestendiger zijn.

Als je een van deze uitdagingen de komende maanden als thema voor jouw bedrijf of organisatie ziet, praat dan eens met een van de consultants van Effectory over medewerkersfeedback als geheim wapen om deze uitdagingen te overwinnen.

Hybride werken is het nieuwe normaal

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de komende veranderingen? Afstemming op de behoeften van jouw medewerkers is essentieel.

download