Geloven in je eigen kunnen

Guido Heezen

Als je weet dat je goed bent in je werk, kun je de wereld aan. Maar om echt te woekeren met je talenten, moet je genoeg ruimte krijgen.

Geloven in je eigen kunnen

Wat heeft een medewerker nodig om goed te presteren? Als eerste een reden om uit bed te komen: als je achter het ‘waarom’ van je organisatie staat, steek je graag energie in je werk. Ten tweede moet je weten ‘wat’ je moet doen. Daarom heeft elke medewerker en elk team duidelijke doelen nodig. Voor de rest hebben mensen vooral voldoende space nodig. Niemand hoort graag ‘hoe’ hij of zij iets moet doen. Dat bepaal je liever zelf. Dat geeft je de kans om werkelijk iets bij te dragen.

Self efficacy

Zelfeffectiviteit, of in het Engels self-efficacy, is geloven in je eigen kunnen. Daardoor kun je beter met tegenslagen omgaan, want je vertrouwt op je eigen kracht. Ook ben je meer betrokken bij alle uitdagingen die je aanpakt, omdat je ervan overtuigd bent dat jij het verschil kunt maken. Het is trouwens iets anders dan zelfvertrouwen. Dat laatste gaat meer over je ego, terwijl zelfeffectiviteit samenhangt met iets wat je doet.

Self efficacy en bevlogenheid

Om gemotiveerd je werk te doen, zijn drie factoren belangrijk: een gevoel van controle over je omgeving, een gevoel van verbondenheid met diezelfde omgeving en het gevoel dat je goed bent in wat je doet. Voor dat laatste heb je voldoende bewegingsruimte nodig. Hoe meer je zelf mag invullen, hoe meer autonomie je hebt, hoe meer je je stempel kunt drukken en succes je aan jezelf kunt toeschrijven. Trots kan een sterk motiverende factor zijn.

HR Analytics: Autonomie infographic & factsheet

Direct inzicht in HR analytics? Download de gratis infographic over autonomie.

Download

Geef iedereen de ruimte die nodig is

Autonome medewerkers hebben het gevoel dat hun bijdrage er toe doet. Ze voelen zich meer verantwoordelijk voor het resultaat van hun werk. Hoeveel autonomie iemand exact nodig heeft, verschilt.

Als iemand bekwaam en gemotiveerd zijn werk doet, kun je die persoon beter zo min mogelijk sturen. Maar als iemand weinig ervaren of onzeker is, wil die persoon vaak graag wat meer aanwijzingen. Toch is het goed om dan toch snel meer verantwoordelijkheid te geven, zelfs als die persoon dat nog een beetje eng vindt. Wie vertrouwen krijgt, vindt dat fijn. Hij of zij wil dat niet beschamen. Zo ontstaat een steilere leercurve en een grotere verbondenheid met de organisatie.

geloven-in-je-eigen-kunnen-autonomie-organisatiegrootte.jpg

Medewerkers in kleinere organisaties ervaren overwegend meer autonomie. Ze hebben minder last van overbodige protocollen en regels. Dat maakt ze overigens niet automatisch meer bevlogen en betrokken. Minder managementlagen doen dat wel. Om die reden zijn de bevlogenheidscores van medewerkers bij middelgrote bedrijven vaak hoger dan die bij grote ondernemingen.

Coachen en inspireren

Als leidinggevende helpt het om dienend te zijn en jezelf zo onzichtbaar mogelijk te maken. Zeker de jongere generaties hebben meer respect voor kennis en kunde dan voor gezag. Ook als ze zelf leiding gaan geven, stellen ze zich daarom het liefst dienend op. Ouderwetse bazen, die vooral zenden en weinig luisteren, zijn inmiddels de uitzondering. Wie in zo’n hiërarchisch team werkt, oogst medelijden bij collega’s. Iedereen wil een leidinggevende die coacht en inspireert in plaats van controleert.

Meld je aan voor onze gratis webinars!

Gratis webinars met Effectory’s HRLab serie. Meld je aan en we houden je op de hoogte van de aankomende events.

Aanmelden

Managementtraining

Aan de score voor het leiderschap per team, zien we in ons medewerkersonderzoek direct welke leidinggevenden een micromanager zijn of een bepaalde werkwijze opdringen aan medewerkers. Alle scores kleuren dan rood, en zeker die op bevlogenheid.

Zo’n sturende houding komt bijvoorbeeld voor bij managers die vroeger zelf uitblonken in het vak waarin ze nu leidinggeven. Ze houden daarom vast aan hun succesformule en leggen die aan medewerkers op. Dat is weinig vernieuwend. Bij traditionele familiebedrijven zie ik dit verschijnsel vaak optreden. Management development is daar dan ook vaak de sleutel tot verder succes.

geloven-in-je-eigen-kunnen-bevlogenheid-organisatiegrootte.jpg

Laat los

Wat geldt voor het individu, geldt ook voor het team. Dat kan alleen een high performance team worden als het voldoende ruimte krijgt. Dat betekent dat het ‘wat’ en ‘waarom’ duidelijk moeten zijn, maar het ‘hoe’ binnen kaders vrij invulbaar moet blijven. Een team help je daarom het best door te zeggen: ‘als iets onduidelijk is, kun je altijd bij ons terecht. Voor de rest hebben we er alle vertrouwen in dat jullie samen de taken kunnen verdelen en jullie doelen gaan bereiken.’

Bevlogenheid in je werk

In een serie van tien blogs legt directeur Guido Heezen van Effectory uit onder welke voorwaarden bevlogenheid op het werk kan ontstaan. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers leren snel en zijn creatief. Bevlogenheid is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.

HR Analytics: Bevlogenheid infographic & factsheet

Direct inzicht in HR analytics? Download de gratis infographic over bevlogenheid.

Download