Medewerkerstevredenheidsonderzoek doen? Do's en don'ts

Annette Capelle

Ben je van plan om een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op te zetten? Een goed idee! Benut je medewekers voor een succesvollere organisatie. Zij kunnen het verschil maken als ze op de juiste plek werken en lekker in hun vel zitten. Waar moet je opletten bij de opzet van een medewerkerstevredenheidsonderzoek en welke valkuilen moet je vermijden?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek doen? Do’s en don’ts

Maar wat wil je eigenlijk precies aan je medewerkers vragen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek? Waarom ze bij je komen werken? Wat ze vinden van de werksfeer en de teamdynamiek, de cultuur, hun werkzaamheden? Welke ideëen ze hebben om succesvoller te zijn naar klanten? Hoe ze aankijken tegen hun leidinggevende of een reorganisatie? Of waarom ze besluiten om weer weg te gaan?

En wil je deze feedback van al je medewerkers of van een gerichte groep? Bijvoorbeeld starters, managers, een regio of een team specialisten? Hoe vaak wil je de feedback verzamelen? Wil je in gesprek gaan of ze online vragenlijsten aanbieden? Allerlei vragen die gaan spelen in de voorbereiding van een professioneel feedbacktraject.

In dit artikel lees je de belangrijkste do’s en don’ts van een goed opgezet medewerkerstevredenheidsonderzoek, in veel organisaties afgekort als MTO.

Gratis checklist voor de opzet van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Do’s

1. Meet meer dan medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid geeft een inzicht hoe het gesteld is met de medewerkersbeleving binnen jouw organisatie. De algemene tevredenheid in Nederland ligt gemiddeld op een 7,4. Een mooie voldoende, maar wat zegt dit cijfer nu? Het wordt interessant als niet alleen de medewerkerstevredenheid, maar ook de bevlogenheid, betrokkenheid, motivatie en productiviteit van medewerkers in kaart wordt gebracht. Zo zie je precies wat goed gaat en wat er beter kan. Met name bevlogenheid en betrokkenheid is interessant om te meten. Deze medewerkers leveren meer op, maar kosten hetzelfde als niet bevlogen of betrokken medewerkers. 

Maak ook de employee journey inzichtelijk: welke belangrijke momenten zijn er in jouw organisatie, waarmee een medewerker gedurende zijn loopbaan te maken krijgt?

2. Betrek de medewerkers bij het onderzoek voor het beste resultaat

Het succes van een medewerkerstevredenheidsonderzoek valt of staat met de hoogte van de repons. Als weinig medewerkers de vragenlijst invullen heb je geen gezonde afspiegeling van jouw organisatie en is het lastig om de resultaten goed te interpreteren. Effectory raadt daarom aan om medewerkers in alle stadia van het onderzoek te betrekken. Begin je met de opzet? Vraag of medewerkers willen meedenken over het doel van het onderzoek en welke vragen er in ieder geval gesteld moeten worden. Je krijgt niet alleen interessante input, je creëert ook meteen draagvlak in de organisatie. Communiceer vervolgens tijdens de responsperiode veelvuldig dat de vragenlijst ingevuld kan worden. Pols bij de medewerkers waarom ze het wel of niet invullen en gebruik deze informatie om hen meer te stimuleren. Informeer alle medewerkers over de resultaten van het onderzoek, zodra deze bekend zijn. Ga vervolgens samen met hen aan de slag om te verbeteren.

3. Garandeer anonimiteit van medewerkers tijdens het onderzoek

Heel belangrijk voor een hoge respons in de garantie van anonimiteit. Als organisatie wil je weten wat er echt speelt op de werkvloer en geen sociaal wenselijke antwoorden. Anonimiteit is daarom erg belangrijk. Gebruik bij een digitaal onderzoek een beveiligde server. Bij een schriftelijke vragenlijst raden we aan op een  antwoordnummer te openen waar de vragenlijsten heen gestuurd kunnen worden. Communiceer ook uitgebreid dat het onderzoek echt anoniem is, zodat deze drempel wordt weggenomen. Veel organisaties nemen om deze reden een professioneel onderzoeksbureau in de arm.

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu

Don’ts

1. Maak zelf een vragenlijst

Als je zelf een vragenlijst samenstelt loop je het gevaar dat je geen gevalideerde vragen gebruikt. Het is dan heel moeilijk om de resultaten te analyseren en bruikbare rapportages te maken. Pas ook op met de vraagstelling. Medewerkers mogen niet gestuurd worden in het antwoord. Gebruik daarom altijd een set met gevalideerde vragen voor een succesvol onderzoek.

2. Bekijk alleen jouw eigen resultaten

Als je alleen naar de resulaten kijkt van jouw eigen organisatie is het heel lastig om de scores te beoordelen. Je scoort bijvoorbeeld een 6,2 op motivatie en een 7,3 op medewerkerstevredenheid. Wat zeggen deze cijfers? Plaats jouw scores daarom altijd in perspectief. Gebruik een benchmark om de resultaten te tegen af te zetten. Als je bijvoorbeeld jouw motivatie score van een 6,2 afzet tegen het gemiddelde in Nederland (een 7,1), dan weet je dat daar verbetering mogelijk is. Benchmarkcijfers zijn daarom erg handig om te gebruiken in de rapportages.

3. Deel de resultaten alleen met het management

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek levert volop stuurinformatie voor jou en het management. Maar vergeet niet om de resultaten ook met de medewerkers te delen en hen te betrekken bij het maken van verbeterplannen. Als de resultaten tot het management beperkt blijven, voelen medewerkers zich niet betrokken en kan dit leiden tot weerstand. Ook bij een volgend onderzoek wordt het lastig om medewerkers te stimuleren de vragenlijst in te vullen. Als je samen met jouw medewekers verbeterplannen opstelt, is de kans van slagen ook veel groter. 

Meer tips?

Wilt je meer tips hoe je een succesvol medewerkerstevredenheidsonderzoek opzet? Vraag dan vrijblijvend de checklist aan. Je vindt er onder andere een quickscan voor de opzet van jouw onderzoek. Met dit boekje weet je zeker dat je niets vergeet. Het is een onmisbaar item voor een succesvol medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen